Zfri - Projektcoaching

Projektcoaching - perspektiv og overblik

Det er vigtigt, at kompetencerne forankres i projektet og dermed i organisationen. Lige så vigtig er trivsel i projektet og udvikling af projektdeltagere og projektleder. Begge dele styrker resultatet i det igangværende projekt, og gør det lettere at finde motivation, energi og kompetencer til kommende projekter.

Hvad

I Projektcoaching tager vi temperaturen på projektet, med det formål at sætte fokus på de områder, der kan optimeres. Når vi har defineret fokusområderne, lægger vi en plan for optimeringen.

Det er et forløb, hvor projektlederen får mulighed for fuldstændig individuel udvikling og sparring, samtidig med at vi drager projektteamet ind i processen. På den måde kan vi både optimere det aktuelle projekt i forhold til trivsel og tidsforbrug, og sikre projektlederens fortsatte udvikling.

Hvem

Igangværende projekter, hvor:

  • projektleder eller styregruppe gerne vil tage problemerne i opløbet
  • tidsplanen er kritisk
  • projektlederen gerne vil udvikle sig
  • projektlederen ikke har så meget erfaring
  •  

Pris

Projektcoaching bliver tilpasset til jeres behov både i antal møder og i periode, og derfor vil de fleste projekter opnå et økonomisk udbytte, der mere end modsvarer udgiften til forløbet. 

Lad os tale om, hvilket udbytte jeres projekt kan opnå. Det er sandsynligvis ikke så dyrt, som du tror.